Calculator medie aritmetică

Calculează media aritmetică folosind oricâte numere. Completează numărul dorit de elemente în primul câmp.

Alte calculatoare școlare
Teoria
Media aritmetică este o metodă pentru a calcula media unui set de numere. Se calculează prin însumarea tuturor numerelor din set și apoi împărțirea la numărul de elemente din set. De exemplu, pentru a calcula media aritmetică a setului {1, 2, 3, 4, 5}, se adună toate numerele (1 + 2 + 3 + 4 + 5) și se împarte la numărul de elemente din set (5), obținând media aritmetică de 3.