Calculator medie cu teza

Alte calculatoare școlare
Teoria

În prima etapă, se calculează media aritmetică a tuturor notelor obținute la o anumită materie de-a lungul unui semestru. Aceasta se face cu precizie de două zecimale, fără a fi rotunjită.

În a doua etapă, se aplică formula MF = (3M + T)/4. MF reprezintă media finală pentru materia cu teză, M este media notelor obținute în prima etapă, aceasta se înmulțește cu 3, se adună cu teza, iar apoi se împarte la 4.

Procedura de calcul a mediei cu teza poate fi simplificată utilizând un calculator. Această descriere este doar informativă și are rolul de a explica modul în care se calculează media cu teza.

Calcularea mediei notelor se face cu precizie de două zecimale, fără a fi rotunjită. Spre exemplu, o medie de 7.832 nu este redusă la 7.83, ci este considerată 7.83. Această medie (7.83) se înmulțește cu 3, iar rezultatul (23.49) se adună cu nota obținută la teză, să spunem 8, obținând 23.49 + 8 = 31.49. Apoi se împarte la 4 => (7.87). Rezultatul calculului se rotunjește la o notă întreagă, în cazul nostru 8.