Calculator autorizație de construire

Află care este taxa pentru emiterea autorizației de construire. Taxa pentru emiterea autorizației de construire se stabilește în funcție de suprafață construită (suprafață desfășurată a tuturor etajelor) înmulțită cu 1000 lei și înmulțind încă o dată cu coeficientul de zona în care este încadrată parcelă. Taxa se plătește fie direct la primărie fie în contul bugetului local.

Alte calculatoare pentru arhitectură
Teoria

Taxa pentru obținerea autorizației de construire se calculează în funcție de valoarea estimată a lucrărilor de construcție și de suprafața terenului pe care se va construi.

De obicei, această taxă se plătește către primăria din zona în care se dorește să se construiască. Unele primării pot avea propriile lor metode de calcul a taxei pentru autorizația de construire, așa că este important să verificați cu primăria din zona dumneavoastră cum se calculează și cum se plătește această taxă.